ขณะนี้คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก
'.$out.'
'; ?>